Studio Muzyki - regulamin

regulamin aktualny od maja 2017

Zasady ogólne

Zapisując się na lekcje do Studia Muzyki, uczestnik powinien podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, mail oraz rodzaj zajęć, na które chce uczęszczać. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w siedzibie Studia Muzyki w dniu i godzinie umówionej wcześniej telefonicznie

 • 601454526 - Małgorzata Lesiewicz
 • 601465176 - Krzysztof Przybył

 • lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail: studmuz@gmail.com, zamieszczając w nim powyższe informacje.
  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie zajęć wg obowiązującego cennika (wniesienie opłaty rezerwacyjnej). Cennik jest dostępny na stronie internetowej www.studiomuzyki.edu.pl. Należy dokonać opłaty za kurs przed rozpoczęciem zajęć.

  W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z ważną opłatą rezerwacyjną:
 • miesięczna - 31 dni, minimum 4 lekcje
 • oraz osoby opłacające zajęcia jednorazowo - czyli pojedyncze konsultacje.

 • Jest możliwość opłat gotówką lub przelewem na konto bankowe.

  Studio Muzyki zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć, o czym jest zobowiązany poinformować uczestników zajęć mailem lub telefonicznie. Wszystkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej.

  Wzięcie udziału w zajęciach w Studio Muzyki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego opiekuna prawnego na nieodpłatne utrwalenie i publikację wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora (strona www, portale społecznościowe typu Facebook, publikacje tematyczne itp.) zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

  lekcje indywidualne

  W każdym miesiącu ustalane są dni zajęć w zależności od dni świątecznych i wakacyjnych. W przypadku zajęć indywidualnych dni i godziny lekcji nie są narzucane, lecz ustalane z kursantami. Regularne terminy rezerwacji i płatności zarezerwowanych indywidualnych lekcji:

 • w cyklu miesięcznym - /minimum 4 lekcje/
 • pojedyncze konsultacje.
 • nieobecności

  Ewentualne odwołanie przez kursanta lekcji indywidualnych powinno odbyć się najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć. Wówczas istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć w innym terminie nie dłuższym niż data ważności opłaty miesięcznej. W przypadku odwołania zajęć w późniejszym terminie, a w szczególności nieobecności bez uprzedzenia Studio Muzyki obciąża kursanta pełną odpłatnością za umówione i niewykorzystane zajęcia. Na odrabianie lekcji należy się umówić z prowadzącym zajęcia (jeżeli jest taka możliwość w grafiku zajęć Studia Muzyki).